บริการรับส่งจากสนามบิน

“EGEMEN” เริ่มดำเนินการให้บริการจัดหารถรับส่งจากสนามบินในกรุงเทพฯมาตั้งแต่พ.ศ.2554 และกรุงอิสตันบูลในพ.ศ.2555 เมื่อทางรัฐบาลได้ยกเลิกกฏหมายว่าด้วยบริษัทขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก  เราจึงได้เริ่มให้บริการรับส่งผู้โดยสารแบบส่วนตัวโดยเน้นให้บริการไปกลับจากสนามบิน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารมากกว่าการเดินทางโดยรถโดยสารขนาดใหญ่

Airport Transfers thailandAirport Transfer TurkeyAirport Transfers Australia

Airport Transfer CambodiaAirport Transfers Laos

Airport Transfer Vietnam