เรายังคงเป็นที่สอง และนั่นทำให้เรามุ่งมั่นพัฒนามากขึ้น